Monday, October 24, 2016

OM.2016.136,137,138 - Hope Kroll - USA - Dada Centennial

 OM.2016.136 - Hope Kroll - 'Machinations' - 3-D collage - Dada Centennial

OM.2016.137 - Hope Kroll - Things to Make
- 3-D collage - Dada Centennial

OM.2016.138 - Hope Kroll - 'Transmutation' 3-D collage - Dada Centennial

No comments:

Post a Comment